สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปเที่ยว

แสดงบทความทั้งหมด
ไปแบบผจญภัย
ทะเล
ไปแบบครอบครัว
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไปกันเป็นคู่(โรแมนติก)
ไปต่างประเทศ
5 ร้านอาหาร Delivery
mk-gold-บุฟเฟ่ต์ mk gold บุฟเฟ่ต์
สุกกี้เอ็มเค + ติ๋มซำ บุฟเฟ่ต์ มีกว่า 90 รายการอาหาร ภายใน 1...
pizza-company pizza company
สั่งซื้อ Pizza Company ทางอินเตอร์เน๊ต ง่ายมากเพียงแค่คลิ๊กท...
โออิชิ-เดลิเวอรี่ โออิชิ เดลิเวอรี่
โออิชิ เดลิเวอรี่...
ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง
ฮั่วเซ่งฮง ภัตตาคารจีน เปิดบริการมายาวนานกว่า 35 ปี...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   ศิลปะและวัฒนธรรม    >   พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย   >    กรุงเทพมหานคร
เจ้าของบทความ tao    Share
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย    ขื่อ : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

   

   ที่ตั้ง : ๒๗๓ ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

   URL :

   ประเภท : พิพิธภัณฑ์

  จุดเด่น :

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย


  รายละเอียด :
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอนุสนธิมาจากคำสั่งที่ ๙๖/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๑ เรื่องตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของธนาคาร ทำหน้าที่ดูแลการซ่อมแซมปรับปรุงวังบางขุนพรหม เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์เงินตราและจัดแสดงประวัติวังบางขุนพรหม ซึ่งเดิมวังบางขุนพรหมเป็นอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี ๒๕๒๕ เมื่ออาคารสำนักงานใหญ่หลังแรกได้เปิดดำเนินการ  วังบางขุนพรหมจึงมิได้ใช้งาน ประกอบกับมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับความเห็นชอบจากธนาคารที่จะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
เมื่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖
 
 
ต่อมาภายหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วังเทวะเวสม์ในปี ๒๕๔๑ จึงได้มีการปรับปรุงและอนุรักษ์ตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ และได้จัดทำห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตำหนักนี้ด้วย โดยแสดงพระประวัติของสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการและแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวังเทวะเวสม์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
 
 
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม และตำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์ ภายในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๗๓ ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
 
                                     
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
 
เพื่ออนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต
เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ระบบเงินตรา ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในแต่ละยุคสมัย
เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับระบบการเงินของไทย และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ
เพื่อแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารโบราณสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป
 
 
พันธกิจหลัก
มุ่งอนุรักษ์เงินตราไทย เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน โดยให้พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งประวัติบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
 
 
การจัดแสดง
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มุ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมมีการนำระบบแสง-เสียง เทคนิคฉากละคร (Diorama) ระบบมัลติมีเดีย ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ เข้าร่วมในการนำเสนอ
 
นอกจากนี้ยังได้วางระบบต่างๆ เพื่อการสงวนรักษาวัตถุจัดแสดงและความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติบทบาทหน้าที่สำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยและวังบางขุนพรหม ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม โดยช่วยกันอนุรักษ์และเชิดชูไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป
ข้อมูลจาก bot.or.th
 

  เงื่อนไข :

แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 5038 โหวต : 1
Google Mapส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  (1219)
   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (9374)
   ตลาดน้ำทุ่งบัวชม  (3377)
   วัดอินทรวิหาร  (4315)
   พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  (3733)
   สนามหลวง2-ตลาดธนบุรี  (24805)
   สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม  (3082)
   ตลาดปากคลองตลาด  (6827)
   วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม-วัดโพธิ์  (4379)
   ลอยกระทง  (2146)
   วัดบวรนิเวศวิหาร  (7948)
   พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  (3732)
   พระที่นั่งพิมานรัตยา  (3263)
   ถนนข้าวสาร  (22720)
   NikkoCafe  (2305)
   หอเกียรติภูมิรถไฟ  (3710)
   พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย-กรุงเทพมหานคร  (4247)
   พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  (5115)
   วัดเบญจมบพิตร  (4246)
   เอเชียทีค-เดอะ-ริเวอร์ฟร้อนท์  (55674)
ร้านอาหาร
   มาเบบ้า  (3339)
   คุโรดะ-japanese-resturant  (2921)
   water-y  (7230)
   kisso-บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น  (6281)
   annacharlie  (3604)
   วังหลังวิว  (674)
   เพลินซีฟู้ด  (3962)
   Chin-Kitchen  (3115)
   ไห่ป้าหวาง  (5306)
   keiki-cake-เค้กรสชาดแท้สไตล์ญี่ปุ่น  (5784)
   viva-cafe  (3284)
   blueelephant  (2542)
   แพกลางกรุง  (3822)
   ยืนพื้นก๋วยจั๊บน้ำข้น  (4792)
   แซบอีหลี-สะพาน3  (8436)
   สวนอาหารให้ความรัก  (5647)
   ทรีแมงโก้  (10044)
   ยูชาบูสุกี้  (4214)
   ตี๋กระเพาะปลา-สะพาน2  (13852)
   ก๋วยเตี๋ยวพริกสด  (4250)
ที่พัก
   โรงแรมบางกอก-ชฎา-โฮเท็ล  (8021)
   เคป-เฮาส์  (4468)
   โรงแรม-อิมพีเรียล-ธารา  (4679)
   โรงแรมฟูรามา-สีลม  (5354)
   โรงแรมนารายณ์  (5978)
   โรงแรมเลอ-ฟินิกส์-สุขุมวิท  (5440)
   โรงแรมพินนาเคิ้ล-ลุมพินี  (5649)
   shanghai-mansion  (5941)
   แอมบาสเดอร์-กรุงเทพฯ  (5426)
   นูโวโฮเทล  (4020)
   ใบหยก-สกาย-โฮเทล  (6250)
   โรงแรมแม่น้ำ  (5945)
   นันตรา-เดอ-คอมฟอร์ต  (4617)
   บุรีธารา-รีสอร์ท-กรุงเทพ  (4954)
   wdqwdqwd  (0)
   โรงแรมสีลม-ซีรีน  (5378)
   ดาวินชี่-สูท  (4959)
   ใบหยกสูท-โฮเทล  (6494)
   คลาสสิก-เพลส-โฮเทล  (5651)
   โรงแรม-เดอะ-พลาซ่า  (4567)
ของฝาก
   ส-บุญประกอบพาณิชย์  (6680)
   CDCช้อปปิ้งมอลล์  (2666)
   วนิลามูน  (2695)
   threeboxทรีบ๊อกซ์  (2783)
   เรนฮิลล์  (2648)
   intintersect  (2328)
   Senafest  (2147)
   พี่แก้วของฝาก  (3312)
   the-aurora-gems  (6285)
   ขนมไทยเก้าพี่น้องตลาดอตก  (3748)
เทศกาล
   กิจกรรมสรงนํ้าพระรับสงกรานต์  (3136)
   การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี2555  (2611)
   สุขภาวะดีวิถึไทยครั้งที่3  (2775)
   มนต์เสน่ห์แห่งนนทรี-คืนชีวี-สู่ธารา-งานลอยกระทง-53  (4732)
   notebook--smart-phone-fair  (2989)
   เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน  (2939)
   โฮมเอ็กซ์โปแอนด์ลิฟวิ่งคอนเซ็ปต์  (2941)
   ป็อปคัลเชอร์  (2773)
   เวดดิ้งแฟร์  (3185)
   มหกรรมลอยกระทง-กรุงเทพมหานคร  (3701)
   เทศกาลต้อนรับปีใหม่-กรุงเทพมหานคร  (3803)
   บางกอกอินเตอร์เนชัลแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่33  (2553)
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-5-ธันวามหาราช-2553  (11387)
   มิราเคิลไทยแลนด์แกรนด์เซล2012มหัศจรรย์แบนไทย  (3127)
   เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสลาแฟต2012  (2698)
   อาคารรัฐสภาจัดงานวันเด็ก  (2774)
   งานแห่เจ้าแม่วัดแขก-2554  (8902)
   มิวเซียมสยามจัดเทศกาลวันเด็ก  (2649)
   เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่-16  (2903)
   แฟชั่นจิวเวอรี่่แอนด์บิวตี้แฟร์  (2902)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)