ข้อกำหนด และเงื่อนไข
1.อ่านเงื่อนไขการให้บริการ อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง
2.ไปไหนดี.com ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป ไปไหนดี.com ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
3.สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง ไปไหนดี.com ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเว็ป ไปไหนดี.com
4.ไปไหนดี.com มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
5.สมาชิกได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวมานี้แล้วจึงใช้งาน