สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบกติกา และ เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

ภาพถ่ายต่างประเทศ

ต่างประเทศ-มาเก๊า
By : xzabzaa     คะแนนโหวต : 3     

ต่างประเทศ-สุดทางแชงกรีล่า
By : chaoyun     คะแนนโหวต : 4     

ต่างประเทศ-น้ำตกผาส้วม
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-วัดในประเทศลาว
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ล่องเรือที่ญี่ปุ่น
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ภูเขาไฟฟูจิ
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-Tokyo Dome
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-วัดญี่ปุ่น
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-โตเกียว
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ญี่ปุ่น
By : kitti_bee     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-Bastei in Germany
By : khakka     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ฮาลองบก
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-ฮาลองบก
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ฮาลองบก
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-ฮาลองเบย์
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ฮาลองเบย์
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-เมืองโบราณจูเจี่ยเจียว เซี่ยงไฮ้
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-venetian มาเก๊า
By : PUNPUN     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-The Harmony
By : yruedee     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-A little water drop@ Little Swiss garden
By : yruedee     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-เซินเจิ้น
By : pooooly4     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-มาเก๊า
By : pooooly4     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-The Symphony of Lights การแสดงแสงสีเสียงระดับโลกของฮ่องกง
By : llprincell     คะแนนโหวต : 3     

ต่างประเทศ-ธรรมชาติของเขาVictoria Peak@ฮ่องกง
By : llprincell     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-Pavilion of Absolute Perfection Lotus Pond@สวนสวยในฮ่องกง
By : llprincell     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-พระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้า@มาเก๊า
By : llprincell     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-วัดในมาเก๊า
By : kunakorn     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-มองฟูจิซังจากยอดเขาคาชิคาชิ (ญี่ปุ่น)
By : l3azketball     คะแนนโหวต : 3     

ต่างประเทศ-Mr. Fuji & Hakone
By : nokwheet     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-หลวงพระบาง เมืองแห่งชาวพุทธ
By : nokwheet     คะแนนโหวต : 4     

ต่างประเทศ-Yara River, Melbourne
By : nokwheet     คะแนนโหวต : 4     

ต่างประเทศ-Eiffel Tower, Paris
By : nokwheet     คะแนนโหวต : 3     

ต่างประเทศ-Marina Bay Singapore before New year celebration
By : nokwheet     คะแนนโหวต : 3     

ต่างประเทศ-The vanitian@Macau
By : nunammon     คะแนนโหวต : 20     

ต่างประเทศ-โบสถ์เซนต์ดอมินิค
By : nunammon     คะแนนโหวต : 21     

ต่างประเทศ-พระใหญ่(ไดบุซซึ)ที่เมืองคามากุระ (ญี่ปุ่น)
By : l3azketball     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (จีน)
By : l3azketball     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-นั่งกระเช้ามองวิวฟูจิซังที่ฮาโกเน่ (ญี่ปุ่น)
By : l3azketball     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-รถไฟสายดิสนีย์ (ฮ่องกง)
By : l3azketball     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-หวี่หนี่ แห่งเมืองจูไห่ ประเทศจีน
By : nunammon     คะแนนโหวต : 22     

ต่างประเทศ-บรรยากาศตอนเช้า ณ หาดรีพลัสเบย์@ฮ่องกง
By : llprincell     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-2 คน (อา & หลาน)
By : pat-chan     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ถ้ำเขาหลวง
By : Emmanuelle     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-SHANGRI-LA
By : Emmanuelle     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-STONEHENGE,UK
By : Emmanuelle     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-LONDON EYE
By : Emmanuelle     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-TOWER BRIDGE
By : Emmanuelle     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-Heathrow Airport TG-917
By : Emmanuelle     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-เจดีย์สามองค์
By : uthaiwang     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-ทะเลสาบเอ๋อไห่ ประเทศจีน
By : uthaiwang     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-พักให้สบายใจ....
By : algolman     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-พระใหญ่เมืองอู๋ซี
By : uthaiwang     คะแนนโหวต : 3     

ต่างประเทศ-หอไข่มุก
By : uthaiwang     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-วิถีชีิวิตชาว เวียงจันทร์ (ลาว)
By : eakevil     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-พระน้อยพระใหญ่
By : uthaiwang     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-Vietnam
By : gogoboy73     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-Japan
By : gogoboy73     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-AIDS
By : gogoboy73     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-จุดเทียนสว่างใจ วัดพระธาตุหลวง
By : eakevil     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-แต่งสวยไปวัด
By : eakevil     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-สะพานนาคราชนครธม กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทบันทายสรี เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทบันทายสรี เสียมเรียบ กัมพูช
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทบันทายสรี เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทบายน เสียมเรียบ กัมพูช
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทบายน เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ดำนา วิถีชีวิตชาวนาที่เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ตลาดกลางคืน เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ปราสาทนครวัด เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ปราสาทนครวัด เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ปราสาทนครวัด เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-โดนเลสาบ เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-โดนเลสาบ เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทตาพรหม เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทตาพรหม เสียมเรียบ กัมพูช
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทตาพรหม เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปราสาทตาพรหม เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ปราสาทตาพรหม เสียมเรียบ กัมพูชา
By : Tawatchai     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-เครื่องรางของขลัง
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-เมอร์ไลอ้อน...พ่นน้ำ
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ บาหลี
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-วัดพระหมื่นองค์ ฮ่องกง
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-โรงถ่ายบ้านโบราณ เกาหลีใต้
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-เขมร เขมร
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-วัดถ้ำติ่ง หลวงพระบาง
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-วัดทานาห์ลอต บาหลี
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-มาเลย์...มาเลย์
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-คนไทยในเขมร (นครวัด)
By : sitaphat3327     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-วัดซงจ้านหลินซี่อ-จงเตี้ยน (แซงกรีล่า)
By : colourmelon     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-วัดซงจ้านหลินซี่อ-จงเตี้ยน (แซงกรีล่า)
By : colourmelon     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ทะเลสาบหู-จงเตี้ยน (แซงกรีล่า)
By : colourmelon     คะแนนโหวต : 2     

ต่างประเทศ-ปราสาทบายน
By : aandnu     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ธรรมชาติเวียดนาม
By : aandnu     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-รังนกปักกิ่ง
By : aandnu     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-นครวัด
By : aandnu     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-อีกมุมนครวัด
By : aandnu     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ประตูแห่งอารยธรรม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล มาเก๊า
By : jiraporn     คะแนนโหวต : 6     

ต่างประเทศ-ชิมลายามค่ำ
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ชิมลายามบ่าย
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-จิ่วไจ้โกว
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-เฉิงตูยามเย็น
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ทอยเทรนในชิมลา
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ทัชมาฮาลต่างมุม
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ธงหลากสีสัน
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ธรรมชาติพิโรธ
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-นึกว่าสวิสเซอร์แลนด์
By : mantinov     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-บรมพุทโธ
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-บ้านแสนสุข
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-เบรเมน
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ปาทันดูบาร์สแควร์
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ป้ายรถเมล์ธรรมชาติ
By : mantinov     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ผู้รอดตาย
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ฝนตกในชิมลา
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-พระโพธิสัตว์ฉาบแสงยามเช้า
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-พรามบานาน
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-พิธีกรรมเหล่าลามะ
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ถาพกลับหัวที่จิ่วไจ้โกว
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ภูเขากับก้อนเมฆ
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-มะนาลี
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-เมืองแห่งขี้เถ้า่
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ยอดเขาง้อไบ๊
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ยอดเขาง้อไบ๊ยามเช้า
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-รางรถไฟสู่สรวงสวรรค์
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ราวตากผ้ากับภูเขา
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ลาก่อนชิมลา
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-วิหารสีทอง
By : mantinov     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-สนทนาธรรม
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-สวนแอปเปิ้ลยามหนาว
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-สามหนุ่มสามมุม
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-สุขที่สุดในโลก
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-แสงจันทร์สุดท้ายบนง้อไบ๊
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-แสงแรกบนพูนฮิลล์
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-แสงอรุณแรกบนง้อไบ๊
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-หวงหลง
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-หิมะล้อมมังกรเหลือง
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-อันนาปูรนะเซาธ์
By : mantinov     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-อ้างว้างในชิมลา
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-อ่างอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์
By : mantinov     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ฮาลองเบย์
By : mantinov     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-เต่าเจ้าถิ่น
By : avatar     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-รุ้งกินน้ำ ไนแองการ่า แคนาดา
By : avatar     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-ปลาน้อยแห่งโบราโบร่า
By : avatar     คะแนนโหวต : 1     

ต่างประเทศ-สุดขอบฟ้าแชงกรีล่า
By : panpetch     คะแนนโหวต : 0     

ต่างประเทศ-ฮาวาอาหารอิสลาม
By : peesad23     คะแนนโหวต : 1     


 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)